top of page

"אני קונה לילדים שלי

מה שהם צריכים,

אין צורך בדמי כיס".


כך הוא אמר, כשדיברנו

על דמי כיס לילדים.


בתפיסתו, לדמי כיס יש מטרה אחת

והיא לקנות לילדים מה שהם צריכים,

ומכיוון, שהוא עושה זאת,

אז מבחינתו, אין צורך בדמי כיס.


כשמסתכלים על הדברים בצורה הזו,

אז אפשר לטעות ולחשוב, שהוא צודק.


אך האם ההסתכלות שלו נכונה?

האם התפיסה שלו לגבי המטרה של דמי הכיס,

היא התפיסה המדויקת?


לא ולא!


מה המטרה שלנו, בתפקידנו כהורים

ואיך הפעולה של מתן דמי כיס,

עוזרת לנו להשיג את המטרה הזו?


התשובה לשתי השאלות האלה,

תגרום להבנת המשמעות של "דמי כיס"

וכתוצאה מכך, אולי גם ליישום אל מול הילדים.


תפקיד ההורים

התפקיד שלנו ההורים, משתנה ומתפתח

עם התפתחות הילדים וגדילתם.

ככל שהם גדלים,

אנו רוצים להכין אותם

לחיים האמיתיים,

אלו שמחוץ לבית

החם, המכיל והעוטף.


לשם כך, אנחנו מטפחים בהם

ערך עצמי ותחושת מסוגלות

וגם מלמדים אותם כישוריי חיים.


טיפוח ערך עצמי ותחושת מסוגלות

יעודדו את הילדים ללמוד

דברים חדשים ולהתנסות בהם, ללא חשש.רכיבה על אופניים, היא אחת הדוגמאות לכך.

אתם בטח זוכרים איך רצתם אחרי הילדים

ושמרתם שלא ייפלו,

וברגע שהם למדו לשלוט על הכידון

ולשמור על יציבות,

שחררתם אותם

לרכיבה עצמאית.


השחרור הזה ביחד עם הצלחתם ברכיבה

גרמו להם לתחושה מעצימה

וקידמו אותם שלב נוסף בדרכם לעצמאות.


באותו האופן נתייחס לחינוך פיננסי.

התנהלות עם כסף דורשת מיומנויות,

שנרכשות לאורך זמן.


הכלים העומדים לרשותנו, ההורים

כדי לטפח בילדינו ערך עצמי,

תחושת מסוגלות ומיומנויות

החשובות להתנהלותם עם כסף,

הם רבים, ואנחנו רק צריכים להיות

מודעים להם ולאופן השימוש בהם.


דמי כיס

אחד הכלים החשובים בחינוך פיננסי לילדים

הוא "דמי כיס".


כשאנחנו נותנים לילדים כסף,

מבחינתם זה בדיוק כמו הרגע

ששחררנו את אחיזתנו

ואפשרנו להם לרכוב

בצורה עצמאית על האופניים.


לתת לילדים דמי כיס,

זה כמו לומר להם:

"אנחנו סומכים עליך",

"את/ה מסוגל/ת".


לתת לילדים דמי כיס,

זה להעצים אותם

ולעודד את עצמאותם,

גם עצמאותם הכלכלית.


לתת לילדים דמי כיס,

זה להקנות להם כישוריי חיים

בדרך של התנסות.


דמי כיס הם כלי באמצעותו

הילדים לומדים הרבה דברים על כסף.


למשל, שהכמות שלו מוגבלת,

אי אפשר לקנות עד אין סוף.

ההתנסות עם דמי כיס

מפגישה אותם עם ההבנה,

שככל שישתמשו בכסף,

הקופה תלך ותתרוקן.

ההבנה הזו גם גורמת להם

להעריך את הכסף.


ההתנסות עם דמי כיס וקופה, בגילם הצעיר

חשובה להתנהלותם עם כסף בבגרותם

אל מול חשבון הבנק שיהיה להם.


לסיכום

דמי כיס הם כלי לחינוך פיננסי לילדים באמצעותו:

1. נטפח בילדים ערך עצמי ותחושת מסוגלות.

2. נלמד את הילדים על כסף

3. נקנה לילדים הרגלים ומיומנויות שהם כישוריי חיים.


כל אלו, הם המטרה של דמי כיס

ולכן, האמירה:


"אני קונה לילדים שלי

מה שהם צריכים,

אין צורך בדמי כיס",


היא שגויה!

מניסיוני, ברוב המקרים,

היא נובעת משימוש לא נכון

בכלי הזה שנקרא "דמי כיס".


באיזה גיל כדאי להתחיל לתת דמי כיס?

איך משתמשים בדמי כיס בצורה

שתשיג את המטרות, שתיארתי כאן?

על כל אלו ועוד בסדנה להורים

"להיות מנטור פיננסי לילדים שלך!"


חינוך פיננסי לילדים, זה בידיים שלנו, ההורים!


ורד יהודה, רו"ח

חינוך פיננסי ערכי לילדים והורים


Comments


bottom of page