top of page

מה הקשר בין מדרגות נעות תקועות לכסף? ומה עושים כשהמדרגות הנעות, תקועות?


מה הקשר בין מדרגות נעות תקועות לכסף?

ומה עושים כשהמדרגות הנעות, תקועות? כל כך הרבה פעמים בחיי  נקלעתי למצב שאני עומדת על 'סף מדרגות נעות' ,  מביטה בהן, בחוסר התנועה שלהן,  מביטה כלפי מעלה,  אל היעד שלי ותוהה: מה אני עושה עכשיו?  איך אגיע אל היעד שלי?  לכאורה,  מצב של מבוים סתום.  אבל זה רק לכאורה.  הפתרון מאוד פשוט והוא זהה גם במצב שאין כסף.  בסדנת מנהלי כספים צעירים  אני מדברת עם הילדים על  משמעות הכסף בחיינו ושואלת אותם:


"האם כסף הוא צורך קיומי?"

צורכי קיום! האם כסף הוא צורך קיומי?

רוב הילדים חושבים שכסף הוא צורך קיומי.  עבורם הכסף מאוד משמעותי,  מאוד הישרדותי ואולי אף מאיים.  משום, שאם אין כסף אין חיים תוך כדי השיחה איתם והבהרת הנקודה,  הם מבינים עד כמה הם הרחיקו לכת בחשיבות שהם נתנו לכסף.  אז מה עושים כשאין כסף?  איך ממשיכים הלאה?  איך מגשימים חלומות?  התשובה שהילדים שומעים,  חדשה להם,  אף אחד לא חשב עליה,  למרות שהיא כל כך פשוטה.  בדיוק כמו שההתמודדות עם  התקיעות של המדרגות הנעות פשוטה.  מה עושים כשהמדרגות הנעות תקועות?  עושים, לא קופאים, לא נתקעים, עושים. מזיזים את הרגליים ועולים בכוחות עצמינו.  מה עושים כשאין כסף?  עושים, לא מתים, לא נתקעים,  עושים.

חושבים מה אני יכול לתת,  מעצמי, מכשרוני מיכולותיי,  ופשוט לתת ערך כשאני מדברת עם הילדים על נתינה,  אני מדברת על נתינה מסוג אחר, לא כסף.  ולתת ערך זו דוגמה אחת מיני רבות. בואו נדבר עם הילדים על כסף ונתינה❣️ ורד יהודה רו"ח  חינוך פיננסי ערכי לילדים והורים  052-4777752  veredyehuda.comמנהלי כספים צעירים - סדנה חווייתית בזוםComments


bottom of page